Monday 17 June 2019

Intimate Audrey (1/5/19–25/8/19)


Intimate Audrey is a ‘bespoke’ exhibition on the life of Audrey Hepburn created by her son, Sean Hepburn Ferrer, to celebrate her 90th birthday anniversary in her birth town of Brussels, Belgium. All of its profits will go to EURORDIS-Rare Diseases Europe and the Brugmann and Bordet hospitals in Brussels.

Intimate Audrey is een unique tentoonstelling over het leven van Audrey Hepburn, opgericht door haar zoon, Sean Hepburn Ferrer, ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag in haar geboortestad Brussel. Alle winst zal worden gedoneerd aan EURORDIS-Rare Diseases Europe en aan ziekenhuizen Brugmann en Bordet gelegen in Brussel. 


Composed in large part of unpublished photographs, it focuses entirely on the woman - not the icon. It is the woman behind the legend who is ‘coming home’.

De tentoonstelling zal voornamelijk bestaan uit nooit eerder vertoond fotomateriaal, documenten en objecten die tot haar behoorden, de tentoonstelling zal zich uitsluitend richten op de vrouw die ze was en niet het icoon. Het is de vrouw achter deze legende die terugkomt naar de stad waar ze het licht heeft gezien.


The exhibition, laid out over 800 square meters over the first 2 floors of the Gallerie Vanderborght in Brussels, includes several hundred original and re-printed photographs, a limited amount of memorabilia, dresses and accessories, as well as her never before seen fashion drawings and humanitarian writings.

De tentoonstelling, die zich uitstrekt over 800 vierkante meter op de twee eerste verdiepingen van de Vanderborght galerijen in Brussel, omvat honderden originele en herdrukte foto's, een gelimiteerd aantal souvenirs, jurken en accessoires. Maar evenwel haar ongepubliceerde werken zoals haar mode ontwerpen en humanitaire geschriften.

Words/images: Intimate Audrey